GLO XI Novokuznetsk Dota 2

Good Line Open XI Novokuznetsk Dota 2

Von Good Line
Online, Novokuznetsk
-

Good Line Open XI

WB Round 1
WB Round 2
WB Round 3
WB Round 4
WB Round 5
WB Round 6
GF Round 1
LB Round 1
LB Round 2
LB Round 3
LB Round 4
LB Round 5
LB Round 6
LB Round 7
LB Round 8
LB Round 9