Modyolo
105
20
Exodia unijambistes
Modyolo
105
Exodia unijambistes
20
DATE
STATUS
completed
DISCIPLINE
TOURNAMENT
Game 1 (completed)
Name
Score
Modyolo
105
Exodia unijambistes
20
Game 2
Name
Score
Modyolo
Exodia unijambistes