Exodia Outbreak
167
237
Exodia unijambistes
Exodia Outbreak
167
Exodia unijambistes
237
DATE
STATUS
completed
DISCIPLINE
Game 1 (completed)
Name
Score
Exodia Outbreak
5
Exodia unijambistes
60