Exodia unijambistes
2
0
Trithon Society
Exodia unijambistes
2
Trithon Society
0
DATE
STATUS
completed
DISCIPLINE
STAGE
ROUND
Round 1
Game 1 (completed)
Name
Score
Exodia unijambistes
60
Trithon Society
5
Game 2 (completed)
Name
Score
Exodia unijambistes
60
Trithon Society
5