Bracket Play > Winners Bracket > WB Round 5
Shvok
vs
Yanyo
GROUP
Winners Bracket
ROUND
WB Round 5