True champions win from home, stay safe!
🏠 🎮 👍

Zula Europe 5on5 Community Cup

Online
-
Description
Administratorzy oraz Organizator, zastrzegają sobie pełne prawo do wprowadzania zmian w niniejszej regulaminie z ważnych przyczyn, jak w szczególności: zmiana przepisów prawa lub ich wykładni przez władze publiczne, nałożenie na Organizatora przez organy władzy publicznej określonych obowiązków, mających bezpośredni wpływ na treść regulaminu, zmiana zakresu świadczonych usług, przeciwdziałanie nadużyciom, usprawnienie świadczenia usług. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania sporów tylko w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w celu zachowania zasad fair play.
Timezone
Europe/Warsaw (UTC+02:00)
Prize
NAGRODY:
1 MIEJSCE - 50 000 Zula Gold
2 MIEJSCE - 25 000 Zula Gold
3 MIEJSCE - 10 000 Zula Gold
4 MIEJSCE - 7000 Zula Gold
5-16 MIEJSCE - 3000 Zula Gold
17-32 MIEJSCE - 5000 Zula Points
Czas realizacji nagród- do 30 dni
Rules
1. informacje ogólne
1.1 Zapisy do kwalifikacji startują dnia 07.01.2019r. ; a spotkania turniejowe 11 stycznia 2019r.
1.2 Spotkania rozpoczynają o godzinie 18:00, Chek-in o godzinie 17:30
1.3 Poprzez udział w rozgrywkach gracze akceptują niniejszy regulamin.
1.3.1 Minimalna ilość drużyn aby turniej mógł wystartować to 4 drużyny.
1.4 Zastrzegamy sobie możliwość zmiany treści regulaminu do momentu rozpoczęcia rozgrywek, jak i w ich trakcie.
1.4.1 Gracze zostaną o tym fakcie poinformowani.
1.5 Ilość miejsc w turnieju jest uzależniona od decyzji administratora.
1.6 Kwestie nieopisane w poniższym regulaminie rozstrzygane są przez koordynatora lub administratora rozgrywek. W przypadku poważniejszych przewinień w grę wchodzi Kodeks Karny.
1.6.1 W wyjątkowych spornych sytuacjach rozstrzygająca będzie decyzja koordynatora.
1.7 Udział w turnieju mogą wziąć jedynie osoby(kapitanowie) zarejestrowane na stronie toornament.com.
1.8 Zapisy na turniej odbywać się będą przy pomocy platformy przygotowanej na portalu www.toornament.com
1.8.1 Za stworzenie drużyny na portalu toornament.com odpowiada Kapitan.
1.8.2 Kapitan Drużyny uzupełnia dane oraz wpisuje poprawne informacje dotyczące wszystkich zawodników z drużyn( Nick plus id konta gry lub steam).
1.9 Mecze odbywają się na serwerach Zula Europe.
1.10 Mecze odbywają się w ściśle określonych godzinach.
1.11 Bezpodstawne wzywanie admina może zostać ukarane .
1.11.1 Wezwanie koordynatora obowiązuje w sytuacjach spornych lub w celu akceptacji wyniku meczu.
2. Drużyna
2.1 Każda drużyna musi składać się z minimum pięciu (5) graczy (maksymalnie siedmiu (6) - wraz z rezerwowymi).
2.1.1 W drużynie obowiązuje limit strzelców wyborowych(sniper). Maksymalna ilość to 2 na drużynę. Wyjątek stanowi jedynie moment kiedy zawodnik podnosi bron po przeciwniku lub sojuszniku.
2.2 Zawodnik będący w drużynie A nie może grać w żadnym innym zespole (drużynie B) w czasie trwania turnieju. Dotyczy to także sytuacji, gdy drużyna A odpadnie we wcześniejszym etapie zmagań.
2.3 Skład drużyny podczas rozgrywek musi być taki sam jak na stronie.
2.4 Kapitan druzyny odpowiedzialny jest za uzupełnienie składu oraz kontakt z administracją
2.5 Kontakt z administratorem jedynie za pośrednictwem discorda: https://discord.gg/cHvWmdf
3. Rozgrywka
3.1. Gracze są zobowiązani traktować swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej godności, a w wypadku rażącego złamania tej zasady drużyna może zostać usunięta z turnieju.
3.2. Lobby Meczowe zakłada drużyna usytuowana wyżej w drabince (wyższy seed)
3.2.1 ustawienia lobby meczowego:
- Game Type: Sabotage
- Map: Scheduled by IDC/Games
- Player Count: 5v5
- Rounds- 18
- Match/Round Time: 2,15 minutes
- Game Type: Normal - Limitations: Normal
- Team Balance: None
- Join Ongoing Matches: Yes
Mapy:
-China
-Favela
-Old Town
-Refuge Camp
-Wedding Hall
3.2.2 Gracze po dołączeniu do lobby przystępują do eliminacji map. Eliminację rozpoczyna drużyna z wyższym seedem. Banowanie map następuje na przemian.
3.3 System rozgrywek BO 1, finał oraz mecz o 3 miejsce BO3
3.3.1. W przypadku remisu drużyny rozgrywają dogrywki w systemie 2 razy po 3 rundy. Drużyna która wygra dogrywkę przechodzi dalej.
3.4 Każda drużyna ma obowiązek rozegrać spotkanie w podanych przez administratora terminach zgodnie z regulaminem.
3.4.1 Terminy rozgrywek nie podlegają zmianie
3.4.2 Termin może zostać przeniesiony jedynie przez administrację w momencie problemów technicznych związanych z serwerami.
3.5 Każda drużyna może się spóźnić do 10 minut od wyznaczonej godziny meczu. Drużyna, która stawiła się na czas, powinna utworzyć lobby o wyznaczonej godzinie i po dziesięciu minutach zrobić print screen z loby z widoczną datą systemową .Następnie za pośrednictwem strony meczu w komentarzu przedstawić koordynatorowi/administracji dowód braku aktywności drużyny przeciwnej .
3.6 Check-in. System check-in zostaje uruchomiony od godziny 16:30 do godziny 16:59. Drużyny które nie zaakceptują swojej obecności poprzez system check-in zostają wyeliminowane z dalszych rozgrywek.
3.7 Mecz może rozpocząć się jedynie w pełnym składzie. Nie można rozpocząć meczu, gdy jednego lub więcej zawodników brakuje. W takiej sytuacji liczone jest 10 min spóźnienia.
3.8 Pierwszeństwo w wyborze stron ma drużyna usytuowana wyżej w drabince turniejowej.
3.9 Wszelkie próby oszustwa będą wiązały się z dożywotnim zakazem brania udziału w turniejach.
4.0 System AntyCheat
W rozgrywkach obowiązuje `program MOSS: Monitor System Status.
4.1 Moss posiadać muszą wszyscy gracze bez względu na jakiekolwiek problemy techniczne.
4.2 Każdy gracz zobowiązany jest za pośrednictwem Kapitana drużyny po zakończeniu meczu pliki Moss wszystkich zawodników. W przypadku braku plików MOSS drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek.
4.3 Administrator sprawdza pliki Moss jedynie w przypadku kiedy w danej rozgrywce zaistniał spór zgłoszony na discordzie lub na stronie meczu na portalu toornament.com
4.4 Zabronione jest ingerowanie w pliki gry oraz ingerowanie ustawieniami graficznymi poprzez Panel Nvidia oraz inne programy.
4.5 Zabronione jest korzystanie z zewnętrznych programów mających na celu polepszenie rozgrywek oraz używanie bugów serwerowych występujących w grze oraz na mapach.