Gorillas
Forfeit
Win
E-sport Sparta
Gorillas
Forfeit
E-sport Sparta
Win
DATE
STATUS
completed
DISCIPLINE
ROUND
Round 1
Game 1
Name
Score
Gorillas
E-sport Sparta