Hernazona.sk UnizaMasters

By KOALAN, UNIZA
Online
Timezone
Europe/Prague (UTC+01:00)
Prize
...
Rules
Pravidlá: CS:GO

Admin si vyhradzuje právo na zmenu akéhokoľvek z nižšie uvedených pravidiel a to aj v priebehu turnaja. Všetky tu nešpecifikované prípady(respektíve konflikty) rieši admin individuálne cez turnajový discord (v prípade konfliktu, za prítomnosti oboch strán konfliktu).

POZOR!!! Kapitán každého tímu musí byť počas celej doby turnaja na discorde: https// …..: Ak kapitán tímu nie je na Discorde stráca tím právo na protest !

Základné informácie:
Pri poruche alebo inom probléme (za ktorý organizátor nie je zodpovedný) má každý tím 15 minút(akumulatívne) na vyriešenie problému.
Organizátor si vyhradzuje právo na vylúčenie tímu z turnaja (pri najvyššej nutnosti), bez nároku na vrátenie vstupného.
Neetické, hrubé, agresívne alebo inak obťažujúce správanie je zakázané a nebude tolerované.
Použitie programov tretích strán , ktoré ovplyvňujú priebeh alebo výsledok zápasu je zakázané a pri odhalení si organizátor vyhradzuje právo okrem vylúčenia z turnaja bez nároku na vrátenie vstupného aj na zakázanie vstupu hráčov tímu na nasledujúce ročníky.

Administrátor turnaja má právo zmeniť výsledok alebo vylúčiť hráča z turnaja pri porušení pravidiel.


Mapy sa budú vyberať metódou škrtania, škrtať sa bude zo siedmych máp, map pool bude nasledovný:
de_nuke
de_inferno
de_train
de_overpass
de_dust2
de_mirage
de_vertigo

Výsledky, teda screenshot z hry zabezpečuje kapitán výherného tímu okamžite po skončení zápasu.

PRAVIDLÁ UNIZA MASTERS
Counter-Strike: Global Offensive

1. Formát zápasov

1.1. Zápas sa hrá formou 5 na 5 hráčov. Minimálny počet hráčov v každom z tímov, ktorý je nutný k začatiu zápasu je 4. Minimálny počet hráčov, v ktorom je možné zápas odohrať je 3.

1.2. Pokiaľ sa súper nedostaví do 15 minút po jeho oficiálnom začiatku, bude zápas skontumovaný v prospech tímu, ktorý sa dostavil. Kontumácie sú vo formáte 1-0.

1.3. Hrá sa systémom mr15 na jednu mapu (po 15-tich kolách si tímy vymenia strany). Zápas končí ak jeden z tímov dosiahne 16 bodov, alebo sa odohrá 30 kôl.
Hrá sa systémom BO1. Semifinále, finále a zápas o tretie miesto, sa budú hrať BO3.

1.4. V skupinách je možná remíza (15-15). V prípade play-off sa predlžuje (MR3, startmoney 10.000)

1.5. 32 tímov bude rozdelených do 4 skupín po 8 tímov. Zo skupiny postupujú do play-off prvé 4 tímy. Pri rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas. Ak je aj ten remízový tak sa berie do úvahy počet víťazných kôl tímu dosiahnutý počas všetkých zápasov skupiny.

1.6. Play-off je rozdelený na WB a LB (Winner Bracket a Losers Bracket), úvodný zápas a štvrťfinále sa hrá systémom BO1. Semifinále a finále sa budú odohrávať v BO3. Tím ktorý vo WB prehra padá automatický do LB, kde sa hrá všetko systémom BO1. Víťaz z LB potom postúpi do Grandfinále, kde bude hrať proti víťazovi z WB. V tomto Grandfinále ma víťaz z WB výhodu 1 mapy. Čiže opäť sa hra BO3 avšak tím z WB už vedie 1:0.

2. Povinnosť hráčov a obmedzenia

2.1. Oficiálne súpisky tímov vychádzajú zo súpisky uvedené pri registrácii

2.2. Kapitán každého tímu má povinnosť zaobstarať si screenshoty, ktoré potvrdzujú jeho výhru pri každom zápase.

2.3. Hráč je povinný rešpektovať rozhodnutie admina, hoci sa hráčom môže zdať akokoľvek nezmyselné. Hráč má po zápase možnosť odvolať sa k hlavnému adminovi. Porušenie tohto pravidla môže viesť k vylúčeniu zo súťaže.

3. Demá a screenshoty

3.1. Každý hráč je povinný nahrávať in-eye demo (do konzoly: record “nazov_dema”)

3.2 Súper si môže vyžiadať demo maximálne od troch hráčov súperovho tímu a tí ich musia poskytnúť 10 min. po odohraní zápasu.

3.3. Kapitán každého tímu v priebehu zápasu robí screenshoty výsledku oboch strán + status screenshot ( “status” do konzoly).

4. Zákazy

4.1. Je zakázané akékoľvek používanie externého programu, ktorý mení vlastnosti hry, a alebo zvýhodňuje hráčov oproti ostatným. To zahŕňa aj úpravu v ovládačoch grafiky.

4.2. Je zakázané používať vlastné modely hráčov / zbraní.

4.3. V knife round-e môže hráč používať iba nôž.