امیرحسین عزیززاده بوشهری
vs
محمد جواد قنبری
امیرحسین عزیززاده بوشهری
-
محمد جواد قنبری
-
DATE
DISCIPLINE
ROUND
Round 2