ایلیا نوایی
vs
آروین شایگان
ایلیا نوایی
-
آروین شایگان
-
DATE
DISCIPLINE
ROUND
Round 2