رضا دیداری
vs
علی رضا کیانی فرد
رضا دیداری
-
علی رضا کیانی فرد
-
DATE
DISCIPLINE
ROUND
Round 2