Simon "Erikzzon" Eriksson
0
2
Brian "Brian" Savary
Simon "Erikzzon" Eriksson
0
Brian "Brian" Savary
2
DATE
STATUS
completed
DISCIPLINE
TOURNAMENT
ROUND
Round 1
Game 1 (completed)
Name
Score
Simon "Erikzzon" Eriksson
0
Brian "Brian" Savary
0
Game 2 (completed)
Name
Score
Simon "Erikzzon" Eriksson
0
Brian "Brian" Savary
2