BASO CLAN
0
5
ITALIAN GAMERS PRO TEAM BRAVO
BASO CLAN
0
ITALIAN GAMERS PRO TEAM BRAVO
5
DATE
STATUS
completed
ROUND
Round 2
Game 1
Map
Clubhouse
Name
Score
BASO CLAN
ITALIAN GAMERS PRO TEAM BRAVO