Duration
9.20
Name
Races
Score
SYF
Zerg
1
OSC Elite
Zerg
0
Duration
21.31
Name
Races
Score
SYF
Terran
0
OSC Elite
Zerg
1
Duration
4.30
Name
Races
Score
SYF
Zerg
1
OSC Elite
Zerg
0
Duration
14.08
Name
Races
Score
SYF
Terran
1
OSC Elite
Terran
0