Gracze w meczu

Drogo

Race: Nie ma zastosowania

Ricus

Race: Nie ma zastosowania