PLKE - Kwalifikacje otwarte

Polska Liga Klas E-sportowych | Kwalifikacje otwarte

Organizator: Esportology
Online
-
Opis
Kwalifikacje do Polskiej Ligi Klas E-sportowych, skierowana tylko i wyłącznie dla Klas E-sportowych.
Strefa czasowa
Europe/Warsaw (UTC+01:00)
Kontakt
Join Discord
Nagrody
Brak informacji o nagrodach.
Zasady
Oficjalny regulamin rozgrywek Polskiej Ligi Klas Esportowych . Regulamin ma zastosowanie wobec każdej Drużyny, która bierze udział w tych rozgrywkach. Zasady te obowiązują t akże osoby fizyczne re trenerów, nauczycieli, cz ł onków w ł prezentujące Uczestników, adz szkoły, pracowników Szkół oraz każdego z Zawodników indywidualnie. Przepisy te znajdują zastosowanie wyłącznie w rozgrywkach Polskiej Ligi Klas Esportowych i nie obejmują turniejów lub rozgrywek Counterinnych Strike Global Offensive oraz League of Legends.

Należy pamiętać, iż to administracja zawsze ma ostatnie słowo w sprawach dotyczących turnieju i w skrajnych przypadkach niektóre decyzje mogą być sprzeczne z wyszczegó lnionymi zasadami w celu zachowania uczciwego charakteru rozgrywek sportowych.

W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.

UDZIAŁ W TURNIEJU JEST RÓWNOZNACZNY ZE ZNAJOMOŚCIĄ ORAZ AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

PEŁNY REGULAMIN: https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:0ead642c-3621-4735-a929-2c33905dde5b