EPSI Montpellier
2
0
EPSI Bordeaux
EPSI Montpellier
2
EPSI Bordeaux
0
Nazwa przeciwnika
Punktacja
EPSI Montpellier
Zwycięstwo
EPSI Bordeaux
Przegrana
Nazwa przeciwnika
Punktacja
EPSI Montpellier
Zwycięstwo
EPSI Bordeaux
Przegrana