FULK VinterLAN - League of Legends 5v5

By FULK
Eikelandsfjorden Samfunnshus
-
Description
Hei!

FULK kjører på med nok eit LAN, denne gongen vinterferien. Me vil gjerne at du og laget ditt skal være med på turnering i League of Legends

Join discorden vår for meir informasjon:

https://discord.gg/3pJt8qM
Rules
Me brukar samme reglar som offisielle Riot events:
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/burningman-prod/tournament-rules/en_GB.pdf

Me brukar `og FULK sine reglar, desse finn du både her og på discord.
REGLER FOR TURNERINGEN

1 . GENERELT

1.1 Alle deltakere av turneringer på FULK skal være innehaver av en gyldig billett, og være tilstede i Eikelandsosen Samfunnshus under hele turneringens gjennomføring.

1.2 For å kunne spille i de fleste turneringene for FULK, må du være påmeldt gjennom FULKs valgte turneringssystem; www.toornament.com.

1.3 Dersom problemer skulle oppstå, er du selv ansvarlig for å kontakte eventcrew umiddelbart.


2 . LAG / SPILLERE

2.1 Alle lag/spillere skal meldes inn i registrerings systemet med riktig info. Dersom det oppdages at en spiller har oppgitt feil informasjon i henhold til retningslinjene, kan spilleren diskvalifiseres fra turneringen.

2.2 Alle turneringer der det er flere spillere som utgjør et lag, skal en lagleder/kaptein utnevnes for laget.

2.3 Lagleder/Kaptein er den eneste personen som kan melde resultater.

2.4 Alle deltakere av FULKs turneringer skal lese de spesifikke reglene for turneringen de deltar i, samt de generelle reglene for FULK.


FØR TURNERING

3.1 Spiller/lag skal være klare til å spille kamp minst 10 minutter før kampen offisielt starter.

3.1.1 For alle våre hovedturneringer er det 15 minutters fremmøte før kampen starter.

3.2 Dersom laget/spiller selv er ansvarlig for å opprette server som kampen skal spilles på, skal denne være laget og klar til bruk 15 minutter før turneringen starter.

3.3 Om FULK er ansvarlig for å opprette server for kampen, skal begge lagledere/spillere møte hos Eventcrew minst 15 minutter før kampen starter.


UNDER TURNERING

4.1 På FULK har vi nulltoleranse for dårlige manerer, og andre former for mobbing av andre deltakere. Vi forventer at alle våre deltakere er proffesjonelle og utviser vennlighet for sine motstandere.

4.2 Det er strengt forbudt å utnytte bugs eller tredjeparts programmer som kan gi deg en fordel under turneringen.

4.2.1 Dersom du mener motstander bryter dette, skal kampen pauses umiddelbart, og Eventcrew kontaktes ved game desk eller på discord.(edited)
[12:43 AM] Eventcrew - Runar: .

ETTER TURNERING

5.1 Etter kampen er ferdigspilt skal resultatet meldes til Eventcrew gjennom discord. Dette kan variere fra turnering til turnering, se egne regler og bestemmelser for den turneringen du skal spille i.

5.1.1 Det er KUN lagleder/kaptein som kan rapportere resultater.

5.2 Det kan være lurt å ta et screenshot av det ferdige resultatet, og lagre dette på din maskin til turneringen er ferdigspilt.

5.3 For våre hovedturneringer skal alle screenshots everes til Eventcrew. Dette kan gjøres via FULK sin egen discordserver.


TIDSSKJEMA

6.1 Spillere/Lag er selv ansvarlige for å følge med på tidsskjema og holde oversikten på når kampene spilles.

6.1.1 Dersom et lag/spiller ikke møter opp til riktig tid, vil laget tape på walk over uten varsel.

6.2 Se din respektive turneringsside for å finne ditt tidsskjema.


EVENTCREW

7.1 Eventcrew har alltid siste ordet på alt.

7.2 Eventcrew har forbehold om å endre alle regler og tider under turneringens pågang. Vi vil selvsagt prøve å varsle om alle endringer, men det er viktig at alle deltakere følger med og holder seg oppdatert hele tiden.

7.3 Årets Eventcrew er som følger:

Runar Bolstad
Jens Eliassen
Adrian Berge
Mats Helland
Sondre Heidal
Martin Koldal


KONSEKVENSER PÅ REGELBRUDD

8.1 Ved brudd på en eller flere av reglene over, kan følgende konsekvenser tas i bruk;

Spiller / Lag mottar advarsel
Spiller / Lag blir diskvalifisert fra turnering
Spiller / Lag blir diskvalifisert fra alle FULKs turneringer
Spiller / Lag blir nektet premie i aktuell turnering
Spiller / Lag blir nektet premie i alle FULKs turneringer
Spiller / Lag blir utestengt fra FULK 2017 og 2018


PREMIER

9.1 Utdeling av premier vil finne sted etter endt turnering

9.2 Alle deltakere som har vunnet i en turnering, skal være tilstede under utdelingen, samt kunne bevise en gyldig billett.

9.3 Alle vinnere er påkrevd å møte til fotoshoot med sine respektive premier før de forlater salen.
Structure
Playoffs
Timezone
Europe/Oslo (UTC+01:00)
Contact
Join Discord
Prize
5000,- NOK + vandrepokal