VVC2018 - Vòng Khởi Động - MB
Mobile

Vietnam Vainglory Championship 2018

By Gank Esport
Online, Miền Bắc
-
Description
Vòng loại đầu tiên của VVC 2018 - khu vực Miền Bắc
Timezone
Asia/Ho Chi Minh (UTC+07:00)
Contact
Join Discord
Prize
Tổng: 10,000,000 VND (Appota Card)
1st: 5,000,000 VND
2nd: 3,000,000 VND
3rd: 2,000,000 VND
Rules
Ruleset not available.