NEMESIS
Forfeit
Forfeit
Azertyuiop
NEMESIS
Forfeit
Azertyuiop
Forfeit
DATE
-
STATUS
completed
DISCIPLINE
Game 1 (completed)
Name
Score
NEMESIS
Forfeit
Azertyuiop
Forfeit