فربد یعقوبی
vs
کامیار کرمی
فربد یعقوبی
-
کامیار کرمی
-
DATE
-
DISCIPLINE
ROUND
Round 2