OmwToKillXANA
D
V
YGA
OmwToKillXANA
Défaite
YGA
Victoire
DATE
STATUT
terminé
TOUR
Round 1
Manche 1 (terminée)
Nom
Score
OmwToKillXANA
Défaite
YGA
Victoire