Se7en
6
1
Corentin Mas Damage
Se7en
6
Corentin Mas Damage
1

Jogadores no confronto

Se7en

Team leader: Thalash
Team leader Discord name: Thalash#5740
Country: União Europeia
Thalash
SteamID64: 76561198064052251
Country: Dinamarca
kaidus
SteamID64: 76561197963314359
Country: Reino Unido
kaptain
SteamID64: 76561198033727092
Country: Países Baixos
Raymon
SteamID64: 76561197987068172
Country: Reino Unido
Silentes
SteamID64: 76561197999595616
Country: Reino Unido
Starkie
SteamID64: 76561198008003429
Country: Reino Unido

Corentin Mas Damage

Team leader: Raf
Team leader Discord name: Raf#0229
Country: França
Karnax
SteamID64: 76561197989750235
Country: França
Olgha
SteamID64: 76561198055312047
Country: França
Dwo
SteamID64: 76561198000620637
Country: França
Raf
SteamID64: 76561198076754104
Country: França
AlienSmiley
SteamID64: 76561198072093365
Country: França
Mulaa
SteamID64: 76561198285841133
Country: França