ZDZ Supreme Edu-Masters #3 / Fortnite

By SET ZDZ
ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała Zespół Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego ZDZ w Katowicach