PlayForFame

PlayForFame

By Space E-Sport Tournament & Red-Eagles
Online, Polska - Poland
-
Description
Turniej organizowany przez Space E-Sport Tournament. Strona na Facebook'u, która ma już za sobą rok działalności jak zwykle przygotowuje turniej tak, aby wszystko było przygotowane na "tip-top". Po dość długiej przerwie wracają z nowymi pomysłami oraz z pełną energią do tworzenia turniejów. Wszystkie jak dotąd były wspominane bardzo dobrze a w szczególności podkreślano podejście organizatora do uczestników turnieju...
Timezone
Europe/Warsaw (UTC+02:00)
Prize
Pula nagród na stan obecny wynosi 270 złotych.
1 miejsce wygrywa 150 złotych.
2 miejsce wygrywa 80 złotych.
3 miejsce wygrywa 40 złotych.
Rules
Regulamin turnieju: PlayForFame
Data aktualizacji regulaminu: 30/09/2018 Nowy regulamin będzie ważny od 01/10/2018


Postanowienia ogólne:

1. Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek w turnieju PlayForFame
2. Organizatorem turnieju jest "Space E-Sport Tournament" w współpracy z drużyną e-sportową Red-Eagles.
3. Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest z zapoznaniem się oraz przestrzeganiem Regulaminu.
4. Udział w turnieju jest otwarty dla każdej osoby. Żaden gracz nie może posiadać blokady Valve Anti-Cheat na grę Counter-Strike Global Offensive oraz w przeszłości nie może go posiadać - system turniejowy Valve.
5. Za nie zapoznanie się z regulaminem organizator nie ponosi odpowiedzialności oraz nie usprawiedliwia to gracza.
6. Aby zapisać się na turniej należy wypełnić formularz Google (link na naszym fanpage’u) oraz przelać wpisowe na wyznaczone konto w wiadomości prywatnej.
7. Kontakt z administratorami turnieju jest po przez Facebooka (fanpage SpaceEsportTournament) a także Discorda, bądź teamspeaka.

System Rozgrywek:

1. Każdy mecz rozgrywany podczas turnieju jest kontrolowany przez administratorów wyjątkiem jest - podpunkt 2 Systemu Rozgrywek.
2. Jeżeli obie drużyny wyrażą zgodę na rozegranie meczu w innym terminie, organizator ma prawo nie przydzielać nikogo do meczu.
W takim wypadku obydwie drużyny muszą dostarczyć demo oraz zrzut ekranu z wynikiem meczu. Organizator również nie musi dostarczać żadnego serwera na okres trwania tego meczu (serwer organizują sobie obydwie drużyny).
3. Mecze są rozgrywane w systemie BO1 oraz BO3. Zależy to od turnieju/ligi. Organizator ma prawo zmienić ten podpunkt.
4. Banowanie map będzie organizowane na komunikatorze głosowym lub na facebooku z kapitanami drużyn w obecności osoby organizującej turniej. Wyjątek podpunkt 2.
5. Przerwy podczas meczu będą dozwolone:
- Taktyczna (max 3 = 1min)
- Techniczna (max 2 = 5min)
6. Na turnieju będą rozgrywane rundy "nożowe" w celu ustalenia przez zwycięzcę strony, po której zacznie jego drużyna. Zależy to również od typu turnieju. Organizator ma prawo zmienić ten podpunkt.
7. W przypadku remisu (15:15), rozgrywane są dogrywki po każdej ze stron w systemie MR3 z 10000$ na START.
8. Każdy zawodnik zobowiązany jest do nagrywania demo z meczu oraz jeżeli będzie taka potrzeba przekazać je organizatorowi.
Brak nagrywania jest jednoznaczny z dyskwalifikacją, z turnieju w zależności od sytuacji (drużyny lub gracza)
9. Organizator ma prawo poprosić o nagrania z meczu do wglądu.
10. Mapy na których rozgrywana jest liga:
-de_nuke
-de_inferno
-de_mirage
-de_cache
-de_overpass
-de_train
-de_cobblestone
11. Jakiekolwiek problemy z serwerem na, którym rozgrywa się mecz nie podlegają pod błędy spowodowane przez organizatora. Są to zazwyczaj serwery wykupione od firmy świadczącej takie usługi lub od naszych partnerów. Patrz podpunkt 2, 13 i 14 w Systemie Rozgrywek..
12. Organizator zobowiązuje się do udzielenia natychmiastowej naprawy lub udzielenia zapasowego serwera (jeżeli taki jest na stanie)
13. Jeżeli problemy serwera są znaczące to rozgrywa zostaje natychmiastowo zakończona oraz, rozpoczyna się na nowo, na wyznaczonym serwerze przez organizatora.
14. Organizator nie akceptuje skarg dotyczących serwera po rozegraniu 5 rund.

Zawodnicy:

1. Zabrania się dodawania zawodników na jeden dzień przed oraz w trakcie rozpoczęcia się turnieju.
2. Gracz może reprezentować maksymalnie jeden zespół w turnieju.
3. Gracz nie może zmieniać zespołu w trakcie trwania rozgrywek.
4. Zabrania się używanie wulgarnych treści w stronę administratorów i użytkowników.
5. Zabrania się używania nazw graczy oraz opisów o wulgarnej treści.
6. Naganne zachowanie zawodnika po meczu lub w trakcie turnieju* jest piętnowane, a ostatecznie zostaje on wykluczony.
7. Podmiana nazwy konta steam w celu manipulacji jest jednoznaczny z banem drużyny bądź zawodnika.
8. Konto na którym gra zawodnik nie może posiadać konta VAC (możemy poprosić o zrzut ekranu)


Zespoły:

1. Każda drużyna zostaje poinformowana o terminie spotkań nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem turnieju (podpunkt ten nie obowiązuje w turniejach krótko-terminowych, ponieważ terminarze są robione na bierząco). Drużyna jest zobowiązana do stawienia się (czas 15min) na wyznaczony termin w innym przypadku dochodzi do poddania meczu.
2. Zespół może dokonać max 1 zmiany nazwy oraz 1 zmiany loga w trakcie turnieju.
3. W zespole może znajdować się 5 graczy + 2 rezerwowych
4. Zabrania się podszywania pod kogoś, kto aktualnie gra w turnieju, oraz zmiany nazwy na celową niekorzyść dla tej osoby.
5. Obrażanie zespołu lub zawodników przez drużynę w trakcie* turnieju: .Ostrzeżenie .Wykluczenie zawodnika na jeden mecz .Wykluczenie całej drużyny z turnieju.

Kary / Oszukiwanie / Bany / Niedozwolone programy:

1. Używanie jakichkolwiek programów zapewniających jakąkolwiek przewagę w czasie gry jest zakazane i natychmiastowo powoduje to dyskwalifikację drużyny.
2. Jakiekolwiek programy czy modyfikacje zmieniające oryginalną wersję gry są zakazane oraz również powoduje to dyskwalifikację drużyny.
3. Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe wydawcy gry oraz organizatora.
4. Za niedozwolone zagrania uważa się w szczególności:
- stosowanie wszelkich błędów w grze oraz błędów w projekcie map
- stosowanie wszelkich cheatów oraz modyfikacji gry
- skryptów, itp.
5. Celowe poddanie meczu przeciwnikowi (dokładnie rozpatrywana sytuacja przez organizatorów).
6. Niesportowe zachowanie rozumiane jako wulgaryzmy, prowokowanie, zachowanie niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym uczestnikom wydarzenia.
7. Obrażanie organizatorów oraz ich partnerów.
8. Brak dostarczenia dema z meczu skutkuje w pierwszej kolejności banem gracza a następnie drużyny (w zależności od sytuacji, drużyna wykorzystuje wtedy rezerwowych graczy)
9. Każda próba oszukiwania a także manipulacji organizatora = wykluczenie drużyny z turnieju lub zawodnika.

Opłaty za turniej / Przelewy / Transakcje:

1. Przystąpienie do turnieju oraz przelanie kwoty na wyznaczone konto przez organizatora jest traktowane jako przeczytanie a także zaakceptowanie poniższych punktów.
2. Drużyna zobowiązana jest do przelania ustalonej kwoty za dany turniej / ligę nie później niż 24h od zapisania się. Jeżeli kwota lub screenshot nie zostanie doręczony do nas w tym terminie, drużyna zostaje wypisana z turnieju. Nie musimy o tym informować drużyny.
3. Drużyna ma prawo ubiegać się o zwrot tylko i wyłącznie przed 3 dniami do startu turnieju.
4. Organizator zobowiązany jest do podania informacji na temat kwoty turnieju nie później niż 1 tygodnie przed startem.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za źle przepisany numer przelewu, zostaje on dokładnie podany przez wiadomość prywatną (Facebook).
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za późno zgłoszoną prośbę o zwrot kosztów wpisowego. W takiej sytuacji organizator nie musi oddawać pełnej kwoty. Organizator ma prawo do odliczenia od wpłaconej kwoty 20% za zajmowane miejsca.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podszywające się pod nas organizacje czy osoby. Dlatego proszę dokonywać takich płatności przez PayPal oraz Konta Bankowego z uzgodnieniem wszystkich szczegółów na naszym Facebooku w wiadomości prywatnej lub jak ktoś woli na komunikatorze głosowym (macie u nas pewność, że wszystko pójdzie szybko i przede wszystkim uczciwie).
8. Organizator dołoży wszelkich starań do tego, żeby wszystko przebiegło bezpiecznie i bezproblemowo.
9. Dokonanie przelania kwoty na podany numer jest traktowany jako zaakceptowanie wszystkich podpunktów w " Opłaty za turniej / Przelewy / Transakcje "
10. Organizator nie zwraca pieniędzy za przegrany mecz oraz problemy techniczne, które nie były spowodowane przez organizatora.
Postanowienia końcowe:

1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu turnieju oraz kontrolowania go z regulaminem a także z płatnościami.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z przeprowadzeniem turnieju, jeżeli nastąpiły one na skutek zdarzeń niezależnych od Organizatora oraz zdarzeń, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec (np: serwer, komunikator głosowy, strona internetowa)
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
4. Organizator może zmienić regulamin (stary regulamin będzie obowiązywać przez następne 24h od wprowadzonych zmian).
5. Wszelkie kwestie sporne nieujęte w regulaminie rozstrzygają: organizator oraz administrator, którzy mogą, lecz nie muszą uwzględniać opinii kapitanów zespołów.
6. Zespół po stawiennictwie w dniu rozpoczęcia turnieju zgłasza swojego kapitana i tylko zgłoszony kapitan ma prawo reprezentować drużynę przed organizatorem i administratorem turnieju, albo osoba do tego wyznaczona.
7. Kapitan może podać numer telefonu komórkowego, pod którym będzie dostępny w ciągu całego okresu trwania turnieju. Numer ten jest objęty ochroną danych osobowych i nie jest nigdzie publikowany oraz przesyłany i służy tylko i wyłącznie w sytuacjach “kryzysowych”
8. Wszystkie kary muszą być oparte o regulamin lub o wyrok organizatorów w danej sytuacji.
9. Ostateczny "wyrok" o banach w turnieju wydaje DomEK oraz Blodi
bądź organizatorowie ligi/turnieju.
10. Oficjalny regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz na naszym facebooku a także w dokumencie tekstowym Google. Proszę się tylko do nich stosować.

*Oznacza to, że reprezentujecie swoją postawę również kiedy nie gracie a jesteście uczestnikami (facebook, steam i inne portale społecznościowe)

Pozdrawiamy, Space E-Sport Tournament oraz zarząd Red-Eagles