Polish Open #2

Online
-
Description
Administratorzy Polish Open, zastrzegają sobie pełne prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie z ważnych przyczyn, jak w szczególności: zmiana przepisów prawa lub ich wykładni przez władze publiczne, nałożenie na Organizatora przez organy władzy publicznej określonych obowiązków, mających bezpośredni wpływ na treść regulaminu, zmiana zakresu świadczonych usług, przeciwdziałanie nadużyciom, usprawnienie świadczenia usług.. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania sporów tylko w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w celu zachowania zasad fair play.
Timezone
Europe/Warsaw (UTC+02:00)
Prize
Slot w Fazie Playoff Polish Open
Rules
Regulamin

1. Informacje ogólne.

1.1 Zapisy do kwalifikacji startują dnia 02.04.2019r. ; a spotkania turniejowe odbywają się 10,11,12 kwietnia 2019r.

1.2 Spotkania RO 64 rozpoczynają się w dniu 10.04.2019r. o godzinie 17:00
1.2.1 Harmonogram rozgrywek wygląda następująco:
RO 64 mecze w systemie BO1 rozgrywanych jednocześnie dnia 10.04.2019r. od godziny 17:00-18:00
RO 32 mecze w systemie BO1 rozgrywanych jednocześnie dnia 10.04.2019r. od godziny 18:00-19:00
RO 16 mecze w systemie BO1 rozgrywanych jednocześnie dnia 10.04.2019r. od godziny 19:00-20:00
Ćwierćfinały - mecze w systemie BO3 rozgrywane są po sobie w dniu 11-12.04.2019r. od godziny 17:00
Półfinały - mecze w systemie BO3 rozgrywanych po sobie dnia 12.04.2019r. Od godziny 17:00
Finał - brak
1.2.3 Check-in. System potwierdzający obecność drużyny w rozgrywkach. Rozpoczecie systemu Check-IN 10.04.2019r. godzina 16:31 zamknięcie systemu godzina 16:59
1.2.4 W sytuacji mniejszej liczby drużyn w kwalifikacjach, administracja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozegrania danej Fazy rozgrywek.

1.3 Nazwa turnieju: Polish Open

1.4 Organizatorem turnieju jest Fantasy Expo Sp.Z.o.o. plac Św. Macieja 21/2a
50-244 Wrocław

1.5 Poprzez udział w rozgrywkach gracze akceptują niniejszy regulamin.

1.6 Zastrzegamy sobie możliwość zmiany treści regulaminu do momentu rozpoczęcia rozgrywek, jak i w ich trakcie.
1.6.1 Gracze zostaną o tym fakcie poinformowani za pomocą chatu tekstowego na platformie Discord (adres serwera pkt 1.14)

1.7 Liczba miejsc w turnieju jest uzależniona od decyzji koordynatorów gry League of Legends, jak i administratora rozgrywek.

1.8 Kwestie nieopisane w poniższym regulaminie rozstrzygane są przez koordynatora lub administratora rozgrywek. W przypadku poważniejszych przewinień w grę wchodzi Kodeks Karny.
1.8.1 W wyjątkowych spornych sytuacjach rozstrzygająca będzie decyzja koordynatora.

1.9 Udział w turnieju mogą wziąć jedynie osoby zarejestrowane (kapitan) na platformie toornament.com.

1.10 Zapisy do kwalifikacji turnieju odbywać się będą przy pomocy platformy przygotowanej na portalu www.toornament.com.
1.10.1 Za stworzenie drużyny na portalu toornament.com odpowiada Kapitan.
1.10.2 Kapitan Drużyny uzupełnia dane oraz wpisuje poprawne informacje dotyczące wszystkich zawodników z drużyn( dane osobowe + konta EUNE oraz EUW).

1.11 Mecze odbywają się na serwerach EUNE. Istnieje możliwość w porozumieniu z obiema drużynami rozegranie meczu na serwerze EUWEST.

1.12 Mecze odbywają się w ściśle określonych godzinach wyznaczonych przez organizatora.

1.13 Bezpodstawne wzywanie koordynatora może zostać ukarane.
1.13.1 Wezwanie koordynatora obowiązuje w sytuacjach spornych lub w celu akceptacji wyniku meczu.

1.14 Kontakt z koordynatorami turnieju dostępny jest za pośrednictwem strony turnieju oraz serwera Discord pod adresem: https://discord.gg/jhn8VmX

2. Drużyna

2.1 Każda drużyna musi składać się z minimum pięciu (5) graczy (maksymalnie siedmiu (7) - wraz z rezerwowymi).
2.1.1 W składzie meczowym drużyny musi znajdować się minimum 2 zawodników narodowości polskiej.

2.2 Zawodnik będący w drużynie A nie może grać w żadnym innym zespole (drużynie B) w czasie trwania danego etapu kwalifikacji.

2.3 Skład drużyny podczas rozgrywek musi być taki sam jak na stronie.

3. Rozgrywka

3.1 Gracze są zobowiązani traktować swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej godności, a w wypadku rażącego złamania tej zasady drużyna może zostać usunięta z turnieju.

3.2 Wszystkie mecze pomiędzy drużynami muszą zostać założone jako custom tournament draft i odbywać się na mapie summoner's rift w trybie 5v5 lub za pośrednictwem kodu turniejowego wygenerowanego przez portal toornament.com.
3.2.1 Wyjątkiem od powyższego punktu są jedynie spotkania finałowe, które zakładać trzeba poprzez custom tournament draft.

3.3 Faza picków i banów przeprowadzany jest za pośrednictwem klienta gry. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania serwisu Prodraft.com do meczów transmitowanych na oficjalnym kanale turnieju (faza półfinałowa oraz finał).
3.3.1 Każdej drużynie przysługuje po 5 banów postaci z listy dostępnych w grze.

3.4 Każda drużyna ma obowiązek rozegrać spotkanie w podanych przez administratora terminach zgodnie z regulaminem.
3.4.1 Terminy rozgrywek nie podlegają zmianie na życzenie drużyn.
3.4.2 Termin może zostać przeniesiony jedynie przez administrację w momencie problemów technicznych związanych z serwerami .

3.5 Każda drużyna może się spóźnić do 10 minut od wyznaczonej godziny meczu. Drużyna, która stawiła się na czas, powinna utworzyć lobby o wyznaczonej godzinie i po dziesięciu minutach zrobić print screen z loby z widoczną datą systemową oraz invitem przeciwnika. Następnie za pośrednictwem strony meczu w komentarzu przedstawić koordynatorowi/administracji dowód braku aktywności drużyny przeciwnej .

3.6 Mecz może rozpocząć się jedynie w pełnym składzie. Nie można rozpocząć meczu, brakuje jednego lub więcej zawodników. W takiej sytuacji liczone jest 10 min spóźnienia na zasadach z pkt. 3.5.

3.7 Jako start meczu rozumiemy wyjście z "lobby" do "champion select". Jeśli takowy się odbędzie, wtedy drużyna, która chce opuścić "champion select" może to zrobić tylko po uzgodnieniu z administracją.

3.8 Każda drużyna ma prawo do 10 minutowej łącznej pauzy podczas trwania meczu turniejowego.

3.9 Mecz jest rozgrywany do momentu, w którym jedna z drużyn zniszczy bazę przeciwnika.

3.10 Pierwszeństwo w wyborze stron ma drużyna usytuowana wyżej w drabince turniejowej.
3.11 Wszelkie próby oszustwa będą wiązały się z dożywotnim zakazem brania udziału w turniejach organizowanych przez Fantasy Expo.

4. Nagrody

4.1 Nagrodą za zwycięstwo w kwalifikacjach jest miejsce w turnieju głównym Polish Open z pulą nagród 10 000 USD.
4.2 W przypadku rezygnacji zwycięskiej drużyny z udziału w turnieju głównym miejsce przekazywane jest drużynie, która zajęła miejsce w kwalifikacjach. Jeżeli ta drużyna również zrezygnuje z udziału, to rozgrywane jest spotkanie o miejsce w turnieju głównym pomiędzy drużynami z miejsc 3-4.