علی گلپایگانی
vs
مهدی عباس زاده
علی گلپایگانی
-
مهدی عباس زاده
-
DATE
-
DISCIPLINE
ROUND
Round 1