CO Infinity
2
0
Escadron Fusion Vivid
CO Infinity
2
Escadron Fusion Vivid
0
DATE
STATUS
completed
DISCIPLINE
ROUND
Round 2
Game 1
Name
Score
CO Infinity
Escadron Fusion Vivid
Game 2
Name
Score
CO Infinity
Escadron Fusion Vivid
Game 3
Name
Score
CO Infinity
Escadron Fusion Vivid