Spartans
W
F
ORO ESPORTS
Spartans
Win
ORO ESPORTS
Forfeit
Name
Score
Spartans
ORO ESPORTS