Zero to zero
Win
Forfeit
To be determined
Zero to zero
Win
To be determined
DATE
STATUS
completed
ROUND
Round 1