Timo "TimoX" Siep
1
3
Spencer "Gorilla" Ealing
Timo "TimoX" Siep
1
Spencer "Gorilla" Ealing
3
DATE
STATUS
completed
DISCIPLINE
TOURNAMENT
ROUND
Round 6
Game 1
Name
Score
Timo "TimoX" Siep
Spencer "Gorilla" Ealing