EPSI Montpellier
2
0
EPSI Nantes
EPSI Montpellier
2
EPSI Nantes
0
DATE
STATUS
completed
ROUND
Round 7
Game 1 (completed)
Name
Score
EPSI Montpellier
Win
EPSI Nantes
Loss
Game 2 (completed)
Name
Score
EPSI Montpellier
Win
EPSI Nantes
Loss