Jnoun Esport
Loss
Win
eLDV Money or AFK
Jnoun Esport
Loss
eLDV Money or AFK
Win
DATE
STATUS
completed
ROUND
Round 4
Game 1
Name
Score
Jnoun Esport
eLDV Money or AFK