orKs eSports Red
Loss
Win
Jnoun Esport
orKs eSports Red
Loss
Jnoun Esport
Win
DATE
STATUS
completed
ROUND
Round 7
Game 1
Name
Score
orKs eSports Red
Jnoun Esport